МОНОЛИТНИ КЪЩИ

Монолитните къщи биват изграждани по технологията на монолитното строителство. Този тип конструкция е най- широко разпространена в България и намира широко приложени при жилищни и обществени сгради.

Основната конструкция е стоманобетон, като на място се изграждат кофраж, колони, плочи и др. Външните и вътрешните /преградни/ стени се изпълняват с тухли. Първо се изгражда основния скелет, а тухлените зидовете се изпълняват допълнително и като самостоятелен процес.

Стоманобетоната конструкция в съчетание със зидарията е по-тежка и от там изисква необходимостта от по- солидни основи на сградата, което налага използването на по- голямо количество материали и изкопни работи. Това съответно оскъпява изпълнението на основите в сравнение с тези при дървените сглобяеми къщи. Друга особеност на този тип строителство е наличието на мокри процеси като леене на бетон, мазилки, шпакловки, замазки и др., което води до удължаване на технологичния срок за изграждне. Довършителните работи са подобни на тези при сухото строителство по обем и срокове. Изпълнени по тази технология къщите не изискват голяма поддръжка и са с дълъг процес на експлоатация.

СРОКОВЕ:

Срокът за изграждането на една монолитна къща зависи от нейната квадратура, сложността на изпълнение и климатичните условия в момента на строеж. Ориентировъчен срок за изграждането на монолитна къща с РЗП 100 м² на един етаж по "БДС" е 150 календарни дни, включително фундамента.

Забележка: конкретна цена можем да дадем единствено на база готов работен проект, който да остойностим. Тази неточност се налага поради факта, че парцелите, които ще се застрояват са с различна специфика и някъде се налагат повече изкопни работи и съответно по- голямо количество материали, което води и до по- висока цена.

Предимства на монолитното строителство:

 • масивна конструкция с висока пожароустойчивост;
 • подходящи при високи сгради и сгради с голямо РЗП;
 • средна топло и шумоизолация;
 • ниска поддръжка;
 • дълъг живот на сградата

Недостатъци на монолитното строителство:

 • мокри процеси;
 • по-дълги срокове на строителство;
 • по-скъпи;
 • невъзможност за преустройство и промени в конструкция;
 • по-малко земетръсоустойчиви.

Предлагаме следните степени на завършеност на монолитно строителство:

Груб строеж:

 • изкопни работи;
 • кофраж и армировка за основи;
 • изливане на бетонна плоча до кота 0;
 • кофраж и армивока за носещи колони;
 • изливане на бетонна плоча до кота +2.80;
 • груба зидария на етаж/етажи;
 • дървена покривна конструкция, покрита с керамични керемиди;
 • отводняване с ПВЦ улуци, комин.

БДС /до шпакловка и замазка/:

 • изкопни работи;
 • кофраж и армировка за основи;
 • изливане на бетонна плоча до кота 0;
 • кофраж и армивока за носещи колони;
 • изливане на бетонна плоча до кота + 2,80;
 • груба зидария на етаж/етажи;
 • дървена покривна конструкция, покрита с керамични керемиди;
 • отводняване с ПВЦ улуци, комин.
 • монтаж на ПВЦ дограма;
 • електро и ВиК инсталации /до точка и тапа/;
 • мазилки, замазки, шпакловки;
 • външна изолация със ЕПС /стиропор/, силикатна мазилка;