ПАКЕТ "СТАРТ"

Едноетажни къщи - 400 лв./м2 с ДДС
Двуетажни къщи - 450 лв./м2 с ДДС.

ПАКЕТ "СТАНДАРТ"

Едноетажни къщи - 650 лв./м2 с ДДС.
Двуетажни къщи - 700 лв./м2 с ДДС.

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

Едноетажни къщи - 750 лв./м2 с ДДС.
Двуетажни къщи - 800 лв./м2 с ДДС.

ПАКЕТ "ВИП"

Едноетажни къщи - 850 + лв./м2
Двуетажни къщи - 900 лв./м2 с ДДС.