МОНОЛИТНИ КЪЩИ

Монолитните къщи биват изграждани по технологията на монолитното строителство. Този тип конструкция е най- широко разпространена в България и намира широко приложени при жилищни и обществени сгради.

Основната конструкция е стоманобетон, като на място се изграждат кофраж, колони, плочи и др. Външните и вътрешните /преградни/ стени се изпълняват с тухли. Първо се изгражда основния скелет, а тухлените зидовете се изпълняват допълнително и като самостоятелен процес.

Стоманобетоната конструкция в съчетание със зидарията е по-тежка и от там изисква необходимостта от по- солидни основи на сградата, което налага използването на по- голямо количество материали и изкопни работи. Това съответно оскъпява изпълнението на основите в сравнение с тези при дървените сглобяеми къщи. Друга особеност на този тип строителство е наличието на мокри процеси като леене на бетон, мазилки, шпакловки, замазки и др., което води до удължаване на технологичния срок за изграждне. Довършителните работи са подобни на тези при сухото строителство по обем и срокове. Изпълнени по тази технология къщите не изискват голяма поддръжка и са с дълъг процес на експлоатация.

ЦЕНИ И СРОКОВЕ:

Предварителна ориентировъчна цена за изграждане на монолитна къща от основи до ключ: 900-1000 лв./м2 без ДДС /материали, труд, механизация и транспорт/

Срокове: Срокът за изграждането на една монолитна къща зависи от нейната квадратура, сложността на изпълнение и климатичните условия в момента на строеж. Ориентировъчен срок за изграждането на монолитна къща с РЗП 100 м² на един етаж "ДО КЛЮЧ" е 150 календарни дни, включително фундамента.

Забележка: конкретна цена можем да дадем единствено на база готов работен проект, който да остойностим. Тази неточност се налага поради факта, че парцелите, които ще се застрояват са с различна специфика и някъде се налагат повече изкопни работи и съответно по- голямо количество материали, което води и до по- висока цена.

Предимства на монолитното строителство:

  • масивна конструкция с висока пожароустойчивост;
  • подходящи при високи сгради и сгради с голямо РЗП;
  • средна топло и шумоизолация;
  • ниска поддръжка;
  • дълъг живот на сградата

Недостатъци на монолитното строителство:

  • мокри процеси;
  • по-дълги срокове на строителство;
  • по-скъпи;
  • невъзможност за преустройство и промени в конструкция;
  • по-малко земетръсоустойчиви.

Етапи на монолитното строителство:

Груб строеж:

  • изкопни работи;
  • кофраж и армировка за основи;
  • изливане на бетонна плоча до кота 0
  • кофраж и армивока за носещи колони за етаж 2
  • изливане на бетонна плоча до кота +2.70
  • груб зид 1 етаж;
  • кофраж, армивока и изливане на бетон за 2 етаж;
  • груб сътроеж 2 етаж;
  • дървена покривна конструкция, покрита с керамични и битумни керемиди;

Довършителни работи:

  • монтаж дограма;
  • ел и ВиК инсталации;
  • мазилки, замазки, шпакловки;
  • външна изолация със стиропор;
  • боядисване, полагане на теракот, фаянс, ламинат и др.
  • монтаж на вътрешни врати;
  • полагане на санитария

Предлагаме строителство на монолитна къща "ГРУБ СТРОЕЖ" в следната степен на завършеност:

  • изкопни работи;
  • кофраж и армировка за основи;
  • изливане на бетонна плоча до кота 0
  • кофраж и армивока за носещи колони
  • изливане на втора бетонна плоча
  • груб зид етаж/етажи;
  • дървена покривна конструкция, покрита с керамични или битумни керемиди;
  • отводняване с ПВЦ улуци, комин.