Комфорт 4

Цена на готов проект: 1,512 лв.
Цена на готова къща: 61,910 лв.
Разгъната застроена площ: 84


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Готов проект 29

Цена на готов проект: 2,000 лв.
Цена на готова къща: 67,330 лв.
Разгъната застроена площ: 91


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Готов проект 30

Цена на готов проект: 2,000 лв.
Цена на готова къща: 69,250 лв.
Разгъната застроена площ: 91


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Комфорт 80

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 62,980 лв.
Разгъната застроена площ: 80


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 77

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 56,860 лв.
Разгъната застроена площ: 76


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 99

Цена на готов проект: 1,800 лв.
Цена на готова къща: 88,230 лв.
Разгъната застроена площ: 99


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 85

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 66,670 лв.
Разгъната застроена площ: 85


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Готов проект 13

Цена на готов проект: 2,000 лв.
Цена на готова къща: 78,528 лв.
Разгъната застроена площ: 99


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Лятна приказка 2

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 63,280 лв.
Разгъната застроена площ: 78


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 75-82

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 56,310 лв.
Разгъната застроена площ: 75


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Рая 96

Цена на готов проект: 1,700 лв.
Цена на готова къща: 72,800 лв.
Разгъната застроена площ: 96


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Лятна приказка

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 61,570 лв.
Разгъната застроена площ: 77


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Лятна приказка 3

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 56,215 лв.
Разгъната застроена площ: 76


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Стандарт 99

Цена на готов проект: 1,800 лв.
Цена на готова къща: 75,550 лв.
Разгъната застроена площ: 99


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Мира 70

Цена на готов проект: 1,750 лв.
Цена на готова къща: 52,360 лв.
Разгъната застроена площ: 70


Този проект е предоставен с любезното съдействие на www.проектикъщи.com

Комфорт 83

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 65,640 лв.
Разгъната застроена площ: 83


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 76

Цена на готов проект: 1,500 лв.
Цена на готова къща: 59,100 лв.
Разгъната застроена площ: 76


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 72 А

Цена на готов проект: 1,500 лв.
Цена на готова къща: 54,020 лв.
Разгъната застроена площ: 72


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 70

Цена на готов проект: 1,500 лв.
Цена на готова къща: 52,500 лв.
Разгъната застроена площ: 70


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 70 А

Цена на готов проект: 1,500 лв.
Цена на готова къща: 52,500 лв.
Разгъната застроена площ: 70


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 81

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 60,430 лв.
Разгъната застроена площ: 81


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 87

Цена на готов проект: 1,700 лв.
Цена на готова къща: 77,125 лв.
Разгъната застроена площ: 87


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Стандарт 80

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 61,840 лв.
Разгъната застроена площ: 80


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 6

Цена на готов проект: 1,600 лв.
Цена на готова къща: 58,960 лв.
Разгъната застроена площ: 76


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Готов проект 34

Цена на готов проект: 2,000 лв.
Цена на готова къща: 67,900 лв.
Разгъната застроена площ: 97


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Андреа 80

Цена на готов проект: 2,247 лв.
Цена на готова къща: 58,847 лв.
Разгъната застроена площ: 80


Този проект е предоставен с любезното съдействие на www.проектикъщи.com

Комфорт 72

Цена на готов проект: 1,500 лв.
Цена на готова къща: 55,060 лв.
Разгъната застроена площ: 72


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов