Готов проект 31

Цена на готов проект: 2,000 лв.
Цена на готова къща: 80,260 лв.
Разгъната застроена площ: 119


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Комфорт 143

Цена на готов проект: 2,574 лв.
Цена на готова къща: 113,250 лв.
Разгъната застроена площ: 143


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 109

Цена на готов проект: 1,970 лв.
Цена на готова къща: 88,550 лв.
Разгъната застроена площ: 109


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Готов проект 14 А

Цена на готов проект: 2,740 лв.
Цена на готова къща: 98,000 лв.
Разгъната застроена площ: 140


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Комфорт 146

Цена на готов проект: 2,628 лв.
Цена на готова къща: 115,700 лв.
Разгъната застроена площ: 146


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 112

Цена на готов проект: 2,016 лв.
Цена на готова къща: 86,160 лв.
Разгъната застроена площ: 112


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Ралица 103

Цена на готов проект: 2,500 лв.
Цена на готова къща: 83,326 лв.
Разгъната застроена площ: 103


Този проект е предоставен с любезното съдействие на www.проектикъщи.com

Мира 100

Цена на готов проект: 2,275 лв.
Цена на готова къща: 73,878 лв.
Разгъната застроена площ: 100


Този проект е предоставен с любезното съдействие на www.проектикъщи.com

Комфорт 114

Цена на готов проект: 2,052 лв.
Цена на готова къща: 90,560 лв.
Разгъната застроена площ: 114


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 139

Цена на готов проект: 2,502 лв.
Цена на готова къща: 94,990 лв.
Разгъната застроена площ: 139


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 148

Цена на готов проект: 2,664 лв.
Цена на готова къща: 105,560 лв.
Разгъната застроена площ: 148


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Готов проект 15

Цена на готов проект: 2,000 лв.
Цена на готова къща: 78,800 лв.
Разгъната застроена площ: 104


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Готов проект 27

Цена на готов проект: 2,740 лв.
Цена на готова къща: 98,000 лв.
Разгъната застроена площ: 140


Този проект е предоставен с любезното съдействие на ispdd.com

Андрея 147

Цена на готов проект: 2,980 лв.
Цена на готова къща: 102,900 лв.
Разгъната застроена площ: 147


Този проект е предоставен с любезното съдействие на www.проектикъщи.com

Невена 130

Цена на готов проект: 2,740 лв.
Цена на готова къща: 93,676 лв.
Разгъната застроена площ: 130


Този проект е предоставен с любезното съдействие на www.проектикъщи.com

Комфорт 111

Цена на готов проект: 2,000 лв.
Цена на готова къща: 84,230 лв.
Разгъната застроена площ: 111


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 101 Б

Цена на готов проект: 1,818 лв.
Цена на готова къща: 81,110 лв.
Разгъната застроена площ: 101


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 101 А

Цена на готов проект: 1,818 лв.
Цена на готова къща: 74,250 лв.
Разгъната застроена площ: 101


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 100

Цена на готов проект: 1,800 лв.
Цена на готова къща: 75,440 лв.
Разгъната застроена площ: 100


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 119

Цена на готов проект: 2,142 лв.
Цена на готова къща: 86,910 лв.
Разгъната застроена площ: 119


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 141

Цена на готов проект: 2,538 лв.
Цена на готова къща: 100,810 лв.
Разгъната застроена площ: 141


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 144

Цена на готов проект: 2,592 лв.
Цена на готова къща: 103,230 лв.
Разгъната застроена площ: 144


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Стандарт 100

Цена на готов проект: 1,800 лв.
Цена на готова къща: 81,710 лв.
Разгъната застроена площ: 100


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Стандарт 115

Цена на готов проект: 2,070 лв.
Цена на готова къща: 89,950 лв.
Разгъната застроена площ: 115


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 142

Цена на готов проект: 2,556 лв.
Цена на готова къща: 103,420 лв.
Разгъната застроена площ: 142


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 115

Цена на готов проект: 2,070 лв.
Цена на готова къща: 80,430 лв.
Разгъната застроена площ: 115


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Стандарт 105

Цена на готов проект: 1,890 лв.
Цена на готова къща: 79,780 лв.
Разгъната застроена площ: 105


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 102

Цена на готов проект: 1,836 лв.
Цена на готова къща: 77,240 лв.
Разгъната застроена площ: 102


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 127

Цена на готов проект: 2,286 лв.
Цена на готова къща: 96,980 лв.
Разгъната застроена площ: 127


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Комфорт 106

Цена на готов проект: 1,908 лв.
Цена на готова къща: 82,095 лв.
Разгъната застроена площ: 106


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Комфорт 144

Цена на готов проект: 2,590 лв.
Цена на готова къща: 108,200 лв.
Разгъната застроена площ: 144


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов