Двуфамилна къща близнак 06

Цена на готов проект: 2,268 лв.
Цена на готова къща: 94,760 лв.
Разгъната застроена площ: 126


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Двуфамилна къща близнак 125

Цена на готов проект: 2,257 лв.
Цена на готова къща: 94,770 лв.
Разгъната застроена площ: 125


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов

Двуфамилна къща близнак 02

Цена на готов проект: 4,284 лв.
Цена на готова къща: 174,920 лв.
Разгъната застроена площ: 238


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Двуфамилна къща 03

Цена на готов проект: 4,410 лв.
Цена на готова къща: 149,960 лв.
Разгъната застроена площ: 245


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н. Христов

Двуфамилна къща близнак 01

Цена на готов проект: 3,600 лв.
Цена на готова къща: 140,846 лв.
Разгъната застроена площ: 200


Този проект е предоставен с любезното съдействие на Н. Христов

Двуфамилна къща близнак 122

Цена на готов проект: 2,193 лв.
Цена на готова къща: 90,800 лв.
Разгъната застроена площ: 122


Този проект е предоставен с любезното съдействие на арх. Н.Христов